မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ၂၀၂၀ ကွန်ဂရက် တွင် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်(၂)အလုပ်အမှုဆောင် EC အဖြစ် Chinland FC ဥက္ကဌ ဦးထောင်ထာထန်း ရွေးကောက်ခံရသည့် အပေါ် Chinland FC မှ ဂုဏ်ယူ၀မ်းမြောက် မိပါသည်။

ယခု ရွေးကောက်ခံရခြင်းမှာ ချင်းလူမျိုးထဲမှ ပထမဆုံး ရွေးကောက်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီး ဦးထောင်ထားထန်း မှ အလုပ်အမှုဆောင် EC အဖြစ် ၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၄ ထိ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ၂၀၂၀ ကွန်ဂရက် နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ အခမ်းအနားကို Chinland FC ဒုဥက္ကဌ U Tin Cung နှင့် CEO U Naing Hong တို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။